Kula Home main - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
 


Uprostřed bezcestí
Vztyčená ruka
Bleskla dlaní
Zazářila prsty

Dávno osvobodila
Staré rodné slunce
Přivázané k ocasům
Cizích hřebců

Dnes osvětluje
Sklepení záhady
Vyhloubené otázkami
V mém kamenném čele

Vztyčená ruka
Vyšla mi němá vstříc
Uprostřed bezcestí
A ukázala mi cestu

V. Popa