Kula Home main - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
 


Vodám s rozpuštěnými vlasy vás nedali
Holohlavému prachu vas odepřeli
Já vám krvi svou kosti omývám
Do víček oči svých vas zaíjím

Tvář svou rozorávám víc nic nemám

Překročili jste práh nemožného
Bosými rty jdu za vámi vlci máky
Nahé maso na mě třeští
Opouští mě já je opouštím

Hruď svou rozbíjím na co mi bude
Vede mě živá stopa vašich zubů
Od skály ke skále od hvězdy k hvězdě
Vede mě z kruhu do kruhu

V. Popa